Werkaufnahme, Martin Kippenberger, Werk 1 aus der Serie "Fliegender Tanga", o. J.

Signatur JCA1KIPP037
Kategorie Foto-/Bildmaterial
Personen Kippenberger, Martin (1953-1997) (Erwähnung)
Datierung o.D.
Sprache Deutsch
Umfang 1 Blatt, 2 Seiten
Bildnachweis © Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne; Foto: Galerie Bärbel Grässlin
Kalliope-ID DE-611-HS-3574781