Werkaufnahme, Martin Kippenberger, Werk 2 aus der Serie "Fliegender Tanga", o. J.

Signatur JCA1KIPP038
Kategorie Foto-/Bildmaterial
Personen Grässlin, Bärbel (1954-) (Urheber/in); Ammann, Jean-Christophe (1939-2015) (Erwähnung); Kippenberger, Martin (1953-1997) (Erwähnung)
Datierung o.D.
Sprache Deutsch
Umfang 1 Blatt, 2 Seiten
Bildnachweis © Estate of Martin Kippenberger, Galerie Gisela Capitain, Cologne; Foto: Galerie Bärbel Grässlin
Kalliope-ID DE-611-HS-3574783